Vytryskla země

Vytryskla země a vylila se.
Vytryskla tak,
že podstata rozbila se
o břehy špičatých střech.

Když Pravda
vyklonila se
její předlouze krásné lokny
nastolily pravidla lesku
i mezi těmi…

beznázvová II.

Vlny zněle duní
pod hlukem zvonu,
jenž osud mi odbíjí.
Však mám před sebou clonu,
jež zastírá mi zrak.
Výhled krásný tak
spadá k mým nohám,
kde spláchnut oceánem
vniveč upadá.
Na úko…

Svět v tunelu

Vykradli svět
bez ohledu na drobty,
jež líně se válí
v děravé kapse.

Vykradli svět
a spálili zemi,
v níž pohřbili své matky.

Vykradli svět
a zatoužili po moci.
Zavládli krutou …