Ty a teď

Dvanáctkrát se otočíš zpátky a stejně nepochopíš proč se to stalo právě tak Ani z největší hory světa rozhlížeje se na všechny strany nedohlídneš do chvíle která přijde Ani večerní stmívání ani ranní …