Tony strun

Říkáš věci znechucené ale jen sám sobě. Oni jsou tak pohoršené hezké se zdají jen tobě. Snad jednou prozříš a uvidíš ten svět. V němž si jen rochníš Nejdeš vůbec vpřed. Tvoje slova zraňují tě protože jsou hnusná. Uvnitř tebe spalují tě znáš ten příběh o těch strunách. Slova jsou jako vítr nedají se přenášet. […]