TO

Touhy vlasy lásky

svět rukou nohou údů

vzdechy jekoty

zuby nehty

otevření přijímání

pronikání

světlo tma

smích pot pláč

rudý stmívání

výkřiky sténání

tisíce rozpraskaných rtů

mil…

Michal

Probuzen řvoucím tichem

zíváš do krajiny

a vůbec ti není líto

že ti prokluzuje mezi prsty

a plačíc se vzdaluje

jako nedotčená panna

do tišin zapomnění

Povolán do smrtelného boje

zír…

Zima

Padají vločky panny

tiše a nevinně

a ty u okna ješitně zkoumáš

v rouše Evině

která z vás je ta nejkrásnější

Padají vločky panny

bez hlesu hlasu

a ty u okna jim zarputile upíráš

tají…

Snad

Jsi rozbouřeným mořem

a já pevninou

mé břehy neustále omíláš

a neustále odkusuješ

má slova neustále odmítáš

a neustále odsunuješ

až nevyslyšena v řevu tvých vln

tiše a marně zahynou