Vlček

Povídá vlček vlčkovi o cestě takové. Že viděl šelmy kočkovité byli to vlčí králové. Viděl je kráčet v dáli ostatní šli za nimi. Měli tam vlčci mladý šli se samými staršími. Povídá vlček vlčkovi že viděl vlčci malý. I oni byli kočkovití pořád by si hráli.